Fundacja--Logo

 

Fundacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Informujemy, że Fundacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu jest w stanie likwidacji.

Roszczenia wobec Fundacji można składać na piśmie do dnia 26 sierpnia 2019 r.

Dane likwidatora:

Sławomir Szwed

ul. Słowackiego 55

47-400 Racibórz

tel.kom: 602 485 924